Lokacija
Nedelja, 02 Oktobar 2022

VEŠERAJ ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

veserajIskustvo u radu i pružanju usluge Pomoć u kući i iskustvo stečeno kroz realizaciju projekta Centar za slušanje, izdvojilo je jedan od problema u svakodnevnom funkcionisanju korisnika usluge, ali i do izdvajanja problema drugih ranjivih grupa koje su se obraćale za pomoć, posebno samohranih roditelja-majki. Na inicijativu Caritas-a Valjevo, a uz podršku partnera Caritas-a Pordenone-Italija, 2006. godine apliciralo se sa projektom triangularnog tipa, koji je povezao tri aspekta - probleme i potrebe dve ranjive grupe – stare i invalidne osobe, samohrane majke - i uslugu. Jednostavnim rečima odgovorilo se na potrebe starih i invalidnih osoba koje nemaju fizičke i tehničke kapacitete u higijeni odeće i posteljine, na potrebe samohranih majki koje nemaju mogućnost zapošljavanja zbog svoje primarne uloge i neadekvatog obrazovanja, ponude radnih mesta, radnog vremena i usluge vešeraja kao unapređenje usluge pomoći u kući. Dobrim planiranjem uvezala se usluga pomoć u kući sa distribucijom veša i time je podignut kvalitet života korisnika, ekonomski osnažena porodica bez jednog roditelja i dodata nova aktivnost u paket usluga pomoć u kući.

Tokom 2013. i 2014. godine Vešeraj  je kofinansiran iz gradskog budžeta u godišenjem iznosu od 5.570,00  €,  kao program od javnog interesa u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, usluga za korisnike je besplatna i do sada je uslugom bilo obuhvaćeno preko 100 porodica.  Mesečno se u Caritasu opere oko 1 000 kg veša za 60 domaćinstava. Početkom proleća Caritas Valjevo pokreće komercijalni vešeraj koji će imati za cilj obezbeđivanje sredstava za nesmetani rad Vešeraja za osobe sa invaliditetom.

Svako od nas ima dosta stvari koje više ne nosi, a koje bismo mogli da poklonimo onima kojima je to najpotrebnije.

Možete doneti svoju odeću, obuću, ćebad, posteljinu kod nas, uz prethodnu najavu na broj telefona 291-820. Ili ostavite ispred vrata ako nismo kod kuće :)

Dusko Radovic

 

Toliko nas ima i toliko imamo da niko ne sme ostati sam i bespomoćan! (D. Radović)

KONTAKT

Caritas Valjevo |
Braće Veličković 44 |
14000 Valjevo |
PIB 106811763 |
MBR 28025629 |
tel: +381 14 291 820 |
fax. +381 14 291 820 |
office@caritas-valjevo.rs |
Radno vreme: ponedeljak-petak / 8.00-16.00h

Vešeraj  |  +381 60 30 65 469
Karađorđeva 120b
Radno vreme vešeraja:
ponedeljak-petak 08-16h |