Lokacija
Nedelja, 02 Oktobar 2022

„UP.S.TREA.M 2“

„UP.S.TREA.M 2“ – UPdate of Socializing and TREAtment in Mental health - Unapređivanje socijalizacije i tretmana u mentalnom zdravlju (2014-2015)

Posle sjajnih rezultata ostvarenih implementacijom projekta „UPSTREAM I”, Caritas Valjevo (Valjevo, Srbija) i Feniks - Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji (Tuzla, BiH) odlučili su da dodatno ojačaju svoje partnerstvo zajedničkim vođenjem implementacije UPSTREAM II - Unapređenje socijalizacije i tretmana u mentalnom zdravlju - 2. deo , koji je kofinansirala EU iz programa Prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina u okviru  IPA komponente prekogranične saradnje. UPSTREAM II je prirodni nastavak projekta UPSTREAM I (decembar 2010 - mart 2012), koji je finansirala EU i koji je imao za cilj razmenu dobrih praksi između Caritasa Valjevo i Feniksa. Ideja je bila da se „izvezu” van granica uspešna iskustva usluga kućne nege iz Valjeva i udruženja korisnika psihijatrijskih službi iz Tuzle, kao i da se podstakne veće angažovanje javnih institucija i lokalnih zajednica u oblasti mentalnog zdravlja. Iako je UPSTREAM I ostvario veliki uspeh u pogledu ciljeva i postignutih rezultata (stvaranje prekograničnih veza, aktiviranje dobrih praksi, novo učešće političkih, socijalnih i zdravstvenih institucija), Caritas Valjevo i Feniks samatrali su važnim ulaganje daljih napora u proširivanje svog partnerstva sa projektom UPSTREAM II, a njihovu volju i prioritet takođe je  prepoznala i Evropska unija. Naime, Srbija i BiH još uvek imaju uobičajene probleme u oblasti mentalnog zdravlja i socijalne inkluzije osoba pogođenih mentalnim bolestima. Uopšteno govoreći, zbog neobične novije istorije dve zemlje, broj ljudi pogođenih mentalnim poremećajima veći je od evropskog proseka. U poslednjih nekoliko godina situacija se dodatno pogoršala zbog globalne krize. Ovaj projekat bio je u skladu sa novim zakonskim okvirom Srbije o zaštiti mentalnog zdravlja koji je još uvek u procesu implementacije, a čiji je cilj dostizanje evropskih standarda i  uvođenje novih usluga zaštite mentalnog zdravlja u zajednici. Opšti cilj projekta UPSTREAM II bio je unapređenje kapaciteta socijalnog uključivanja i sistem zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja u Srbiji (Kulubarski okrug) i u BiH (Tuzlanski kanton) kroz prekograničnu razmenu iskustava i znanja. Ova razmena bila je orijentisana ka promociji novih modela učešća javnosti, aktiviranju novih usluga u zajednici i jačanju kapaciteta aktera u sistemima mentalnog zdravlja. U odnosu na 1. fazu, UPSTREAM II se fokusirao na novu temu - radnu inkluziju osoba sa mentalnim poremećajima. U vezi sa ovom temom, realizovano je nekoliko aktivnosti koje su uključivale civilno društvo, psihijatrijske institucije i stručnjake. Tačnije, UPSTREAM II imao je za cilj da poboljša učešće javnosti u procesu donošenja odluka u oblasti mentalnog zdravlja i da smanji stigmu prema ljudima pogođenim mentalnim bolestima kroz intersektorsku saradnju i intervencije; da aktivira nove usluge u zajednici kao rezultat razmene dobrih praksi između Valjeva i Tuzle. Tokom realizacije projekta bili su uključeni različiti akteri, kao što su zdravstveni i socijalni radnici, javne institucije, civilno društvo i mediji u cilju produžavanja rezultata projekta u smislu održivosti i dodatih vrednosti.

Svako od nas ima dosta stvari koje više ne nosi, a koje bismo mogli da poklonimo onima kojima je to najpotrebnije.

Možete doneti svoju odeću, obuću, ćebad, posteljinu kod nas, uz prethodnu najavu na broj telefona 291-820. Ili ostavite ispred vrata ako nismo kod kuće :)

Dusko Radovic

 

Toliko nas ima i toliko imamo da niko ne sme ostati sam i bespomoćan! (D. Radović)

KONTAKT

Caritas Valjevo |
Braće Veličković 44 |
14000 Valjevo |
PIB 106811763 |
MBR 28025629 |
tel: +381 14 291 820 |
fax. +381 14 291 820 |
office@caritas-valjevo.rs |
Radno vreme: ponedeljak-petak / 8.00-16.00h

Vešeraj  |  +381 60 30 65 469
Karađorđeva 120b
Radno vreme vešeraja:
ponedeljak-petak 08-16h |